SRI A.V.S MURTHY

Hon. Secretary

Rashtreeya Shikshana Samithi Trust
Jayanagar 2nd block
Bangalore: 560011
Karnataka, India
Tel: +91-80-26562386, +91-80-26561777
rsst@vsnl.com

PROF.B.H.RAJASHEKARAIAH

Principal

R.V College of Nursing
Jayanagar 4th Block
Bangalore : 560011
Karnataka, India
Tel: +91-80-26631466, +91-80-26631466
rsst_rvnursing@yahoo.co.in